atcoder-difficulty-display (2023)

Greasy Fork is available in English.

 • Informatie
 • Code
 • Geschiedenis
 • Feedback (0)
 • Statistieken

AtCoder Problemsの難易度を表示します。

Installeren als gebruikersscript?

(Video) AtCoder Beginner Contest 143 || PROBLEM A,B,C,D || ATCODER

Hoe installeer ik dit?

Voor het installeren van scripts heb je een extensie nodig, zoals Tampermonkey, Greasemonkey of Violentmonkey.

Voor het installeren van scripts heb je een extensie nodig, zoals Tampermonkey of Violentmonkey.

(Video) Atcoder Educational DP Contest | Basic Forms | Dynamic Programming Workshop | Vivek Gupta

Voor het installeren van scripts heb je een extensie nodig, zoals Tampermonkey of Violentmonkey.

Voor het installeren van scripts heb je een extensie nodig, zoals Tampermonkey of Userscripts.

Voor het installeren van scripts heb je een gebruikersscriptbeheerder nodig.

(Ik heb al een user script manager, laat me het downloaden!)

Hoe installeer ik dit?

Voor het installeren van gebruikersstijlen heb je een extensie nodig, zoals {stylus_link:Stylus}.

Voor het installeren van gebruikersstijlen heb je een extensie nodig, zoals {stylus_link:Stylus}.

Voor het installeren van gebruikersstijlen heb je een extensie nodig, zoals {stylus_link:Stylus}.

(Video) (Hard) Atcoder Grand Contest 50 D

Voor het installeren van gebruikersstijlen heb je een gebruikersstijlbeheerder nodig.

Voor het installeren van gebruikersstijlen heb je een gebruikersstijlbeheerder nodig.

(Ik heb al een beheerder - laat me doorgaan met de installatie!)

(Video) Why TopCoder is better than Codeforces

Bezoek de website van de maker, stel een vraag, plaats een beoordeling of rapporteer dit script.

(Video) AtCoder - Nimber Field, Game Theory, maths and more...

// ==UserScript==// @name atcoder-difficulty-display// @namespace https://github.com/hotarunx// @version 2.0.0// @description AtCoder Problemsの難易度を表示します。// @author hotarunx// @license MIT// @supportURL https://github.com/hotarunx/AtCoderDifficultyDisplay/issues// @match https://atcoder.jp/contests/*// @exclude https://atcoder.jp/contests/// @match https://atcoder.jp/settings// @grant GM_addStyle// @grant GM_setValue// @grant GM_getValue// @require https://greasyfork.org/scripts/437862-atcoder-problems-api/code/atcoder-problems-api.js?version=1004589// ==/UserScript==const nonPenaltyJudge = ["AC", "CE", "IE", "WJ", "WR"];/** 設定 ネタバレ防止のID, Key */const hideDifficultyID = "hide-difficulty-atcoder-difficulty-display";/** * 後方互換処理 */const backwardCompatibleProcessing = () => { const oldLocalStorageKeys = [ "atcoderDifficultyDisplayUserSubmissions", "atcoderDifficultyDisplayUserSubmissionslastFetchedAt", "atcoderDifficultyDisplayEstimatedDifficulties", "atcoderDifficultyDisplayEstimatedDifficultieslastFetchedAt", ]; /** 過去バージョンのlocalStorageデータを削除する */ oldLocalStorageKeys.forEach((key) => { localStorage.removeItem(key); });};const getTypical90Difficulty = (title) => { if (title.includes("★1")) return 149; if (title.includes("★2")) return 399; if (title.includes("★3")) return 799; if (title.includes("★4")) return 1199; if (title.includes("★5")) return 1599; if (title.includes("★6")) return 1999; if (title.includes("★7")) return 2399; return NaN;};const getTypical90Description = (title) => { if (title.includes("★1")) return "200 点問題レベル"; if (title.includes("★2")) return "300 点問題レベル"; if (title.includes("★3")) return ""; if (title.includes("★4")) return "400 点問題レベル"; if (title.includes("★5")) return "500 点問題レベル"; if (title.includes("★6")) return "これが安定して解ければ上級者です"; if (title.includes("★7")) return "チャレンジ問題枠です"; return "エラー: 競プロ典型 90 問の難易度読み取りに失敗しました";};const addTypical90Difficulty = (problemModels, problems) => { const models = problemModels; const problemsT90 = problems.filter((element) => element.contest_id === "typical90"); problemsT90.forEach((element) => { const difficulty = getTypical90Difficulty(element.title); const model = { slope: NaN, intercept: NaN, variance: NaN, difficulty, discrimination: NaN, irt_loglikelihood: NaN, irt_users: NaN, is_experimental: false, extra_difficulty: `${getTypical90Description(element.title)}`, }; models[element.id] = model; }); return models;};// 次のコードを引用// [AtCoderProblems/theme\.ts at master · kenkoooo/AtCoderProblems](https://github.com/kenkoooo/AtCoderProblems/blob/master/atcoder-problems-frontend/src/style/theme.ts)// 8b1b86c740e627e59abf056a11c00582e12b30ffconst ThemeLight = { difficultyBlackColor: "#404040", difficultyGreyColor: "#808080", difficultyBrownColor: "#804000", difficultyGreenColor: "#008000", difficultyCyanColor: "#00C0C0", difficultyBlueColor: "#0000FF", difficultyYellowColor: "#C0C000", difficultyOrangeColor: "#FF8000", difficultyRedColor: "#FF0000",};({ ...ThemeLight, difficultyBlackColor: "#FFFFFF", difficultyGreyColor: "#C0C0C0", difficultyBrownColor: "#B08C56", difficultyGreenColor: "#3FAF3F", difficultyCyanColor: "#42E0E0", difficultyBlueColor: "#8888FF", difficultyYellowColor: "#FFFF56", difficultyOrangeColor: "#FFB836", difficultyRedColor: "#FF6767",});// 次のコードを引用・編集const clipDifficulty = (difficulty) => Math.round(difficulty >= 400 ? difficulty : 400 / Math.exp(1.0 - difficulty / 400));const RatingColors = [ "Black", "Grey", "Brown", "Green", "Cyan", "Blue", "Yellow", "Orange", "Red",];const getRatingColor = (rating) => { const index = Math.min(Math.floor(rating / 400), RatingColors.length - 2); return RatingColors[index + 1] ?? "Black";};const getRatingColorClass = (rating) => { const ratingColor = getRatingColor(rating); switch (ratingColor) { case "Black": return "difficulty-black"; case "Grey": return "difficulty-grey"; case "Brown": return "difficulty-brown"; case "Green": return "difficulty-green"; case "Cyan": return "difficulty-cyan"; case "Blue": return "difficulty-blue"; case "Yellow": return "difficulty-yellow"; case "Orange": return "difficulty-orange"; case "Red": return "difficulty-red"; default: return "difficulty-black"; }};const getRatingColorCode = (ratingColor, theme = ThemeLight) => { switch (ratingColor) { case "Black": return theme.difficultyBlackColor; case "Grey": return theme.difficultyGreyColor; case "Brown": return theme.difficultyBrownColor; case "Green": return theme.difficultyGreenColor; case "Cyan": return theme.difficultyCyanColor; case "Blue": return theme.difficultyBlueColor; case "Yellow": return theme.difficultyYellowColor; case "Orange": return theme.difficultyOrangeColor; case "Red": return theme.difficultyRedColor; default: return theme.difficultyBlackColor; }};// 次のコードを引用・編集// FIXME: ダークテーマ対応const useTheme = () => ThemeLight;const getRatingMetalColorCode = (metalColor) => { switch (metalColor) { case "Bronze": return { base: "#965C2C", highlight: "#FFDABD" }; case "Silver": return { base: "#808080", highlight: "white" }; case "Gold": return { base: "#FFD700", highlight: "white" }; default: return { base: "#FFD700", highlight: "white" }; }};const getStyleOptions = (color, fillRatio, theme) => { if (color === "Bronze" || color === "Silver" || color === "Gold") { const metalColor = getRatingMetalColorCode(color); return { borderColor: metalColor.base, background: `linear-gradient(to right, \ ${metalColor.base}, ${metalColor.highlight}, ${metalColor.base})`, }; } const colorCode = getRatingColorCode(color, theme); return { borderColor: colorCode, background: `border-box linear-gradient(to top, \ ${colorCode} ${fillRatio * 100}%, \ rgba(0,0,0,0) ${fillRatio * 100}%)`, };};const topcoderLikeCircle = (color, rating, big = true, extraDescription = "") => { const fillRatio = rating >= 3200 ? 1.0 : (rating % 400) / 400; const className = `topcoder-like-circle ${big ? "topcoder-like-circle-big" : ""} rating-circle`; const theme = useTheme(); const styleOptions = getStyleOptions(color, fillRatio, theme); const styleOptionsString = `border-color: ${styleOptions.borderColor}; background: ${styleOptions.background};`; const content = extraDescription ? `Difficulty: ${extraDescription}` : `Difficulty: ${rating}`; // FIXME: TooltipにSolve Prob, Solve Timeを追加 return `<span class="${className}" style="${styleOptionsString}" data-toggle="tooltip" title="${content}" data-placement="bottom" />`;};// 次のコードを引用・編集const getColor = (difficulty) => { if (difficulty < 3200) return getRatingColor(difficulty); if (difficulty < 3600) return "Bronze"; if (difficulty < 4000) return "Silver"; return "Gold";};const difficultyCircle = (difficulty, big = true, extraDescription = "") => { if (Number.isNaN(difficulty)) { // Unavailableの難易度円はProblemsとは異なりGlyphiconの「?」を使用 const className = `glyphicon glyphicon-question-sign aria-hidden='true' difficulty-unavailable ${big ? "difficulty-unavailable-icon-big" : "difficulty-unavailable-icon"}`; const content = "Difficulty is unavailable."; return `<span class="${className}" data-toggle="tooltip" title="${content}" data-placement="bottom" />`; } const color = getColor(difficulty); return topcoderLikeCircle(color, difficulty, big, extraDescription);};var html = "<h2>AtCoder Difficulty Display</h2>\n<hr>\n<a href=\"https://github.com/hotarunx/AtCoderDifficultyDisplay\">GitHub</a>\n<div class=\"form-horizontal\">\n <div class=\"form-group\">\n <label class=\"control-label col-sm-3\">ネタバレ防止</label>\n <div class=\"col-sm-5\">\n <div class=\"checkbox\">\n <label>\n <input type=\"checkbox\" id=\"hide-difficulty-atcoder-difficulty-display\">\n 画面上のボタンを押した後に難易度が表示されるようにする\n </label>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n";var css = ".difficulty-red {\n color: #ff0000;\n}\n\n.difficulty-orange {\n color: #ff8000;\n}\n\n.difficulty-yellow {\n color: #c0c000;\n}\n\n.difficulty-blue {\n color: #0000ff;\n}\n\n.difficulty-cyan {\n color: #00c0c0;\n}\n\n.difficulty-green {\n color: #008000;\n}\n\n.difficulty-brown {\n color: #804000;\n}\n\n.difficulty-grey {\n color: #808080;\n}\n\n.topcoder-like-circle {\n display: block;\n border-radius: 50%;\n border-style: solid;\n border-width: 1px;\n width: 12px;\n height: 12px;\n}\n\n.topcoder-like-circle-big {\n border-width: 3px;\n width: 36px;\n height: 36px;\n}\n\n.rating-circle {\n margin-right: 5px;\n display: inline-block;\n}\n\n.difficulty-unavailable {\n color: #17a2b8;\n}\n\n.difficulty-unavailable-icon {\n margin-right: 0.3px;\n}\n\n.difficulty-unavailable-icon-big {\n font-size: 36px;\n margin-right: 5px;\n}\n\n.label-status-a {\n color: white;\n}\n\n.label-success-after-contest {\n background-color: #9ad59e;\n}\n\n.label-warning-after-contest {\n background-color: #ffdd99;\n}";// AtCoderの問題ページをパースする/** * URLをパースする パラメータを消す \ * 例: in: https://atcoder.jp/contests/abc210?lang=en \ * 例: out: (5)['https:', '', 'atcoder.jp', 'contests', 'abc210'] */const parseURL = (url) => { // 区切り文字`/`で分割する // ?以降の文字列を削除してパラメータを削除する return url.split("/").map((x) => x.replace(/\?.*/i, ""));};const URL = parseURL(window.location.href);/** * 表セル要素から、前の要素のテキストが引数と一致する要素を探す * 個別の提出ページで使うことを想定 * 例: searchSubmissionInfo(["問題", "Task"]) */const searchSubmissionInfo = (key) => { const tdTags = document.getElementsByTagName("td"); const tdTagsArray = Array.prototype.slice.call(tdTags); return tdTagsArray.filter((elem) => { const prevElem = elem.previousElementSibling; const text = prevElem?.textContent; if (typeof text === "string") return key.includes(text); return false; })[0];};/** コンテストタイトル 例: AtCoder Beginner Contest 210 */document.getElementsByClassName("contest-title")[0]?.textContent ?? "";/** コンテストID 例: abc210 */const contestID = URL[4] ?? "";/** * ページ種類 \ * 基本的にコンテストIDの次のパス * ### 例外 * 個別の問題: task * 個別の提出: submission * 個別の問題ページで解説ボタンを押すと遷移する個別の問題の解説一覧ページ: task_editorial */const pageType = (() => { if (URL.length < 6) return ""; if (URL.length >= 7 && URL[5] === "submissions" && URL[6] !== "me") return "submission"; if (URL.length >= 8 && URL[5] === "tasks" && URL[7] === "editorial") return "task_editorial"; if (URL.length >= 7 && URL[5] === "tasks") return "task"; return URL[5] ?? "";})();/** 問題ID 例: abc210_a */const taskID = (() => { if (pageType === "task") { // 問題ページでは、URLから問題IDを取り出す return URL[6] ?? ""; } if (pageType === "submission") { // 個別の提出ページでは、問題リンクのURLから問題IDを取り出す // 提出情報の問題のURLを取得する const taskCell = searchSubmissionInfo(["問題", "Task"]); if (!taskCell) return ""; const taskLink = taskCell.getElementsByTagName("a")[0]; if (!taskLink) return ""; const taskUrl = parseURL(taskLink.href); const taskIDParsed = taskUrl[6] ?? ""; return taskIDParsed; } return "";})();/** 問題名 例: A - Cabbages */(() => { if (pageType === "task") { // 問題ページでは、h2から問題名を取り出す return (document .getElementsByClassName("h2")[0] ?.textContent?.trim() .replace(/\n.*/i, "") ?? ""); } if (pageType === "submission") { // 個別の提出ページでは、問題リンクのテキストから問題名を取り出す // 提出情報の問題のテキストを取得する const taskCell = searchSubmissionInfo(["問題", "Task"]); if (!taskCell) return ""; const taskLink = taskCell.getElementsByTagName("a")[0]; if (!taskLink) return ""; return taskLink.textContent ?? ""; } return "";})();/** 提出ユーザー 例: machikane */(() => { if (pageType !== "submission") return ""; // 個別の提出ページのとき const userCell = searchSubmissionInfo(["ユーザ", "User"]); if (!userCell) return ""; return userCell?.textContent?.trim() ?? "";})();/** 提出結果 例: AC */(() => { if (pageType !== "submission") return ""; // 個別の提出ページのとき const statusCell = searchSubmissionInfo(["結果", "Status"]); if (!statusCell) return ""; return statusCell?.textContent?.trim() ?? "";})();/** 得点 例: 100 */(() => { if (pageType !== "submission") return 0; // 個別の提出ページのとき const scoreCell = searchSubmissionInfo(["得点", "Score"]); if (!scoreCell) return 0; return parseInt(scoreCell?.textContent?.trim() ?? "0", 10);})();/** * 得点が最大の提出を返す */const parseMaxScore = (submissionsArg) => { if (submissionsArg.length === 0) { return undefined; } const maxScore = submissionsArg.reduce((left, right) => left.point > right.point ? left : right); return maxScore;};/** * ペナルティ数を数える */const parsePenalties = (submissionsArg) => { let penalties = 0; let hasAccepted = false; submissionsArg.forEach((element) => { hasAccepted = element.result === "AC" || hasAccepted; if (!hasAccepted && !nonPenaltyJudge.includes(element.result)) { penalties += 1; } }); return penalties;};/** * 最初にACした提出を返す */const parseFirstAcceptedTime = (submissionsArg) => { const ac = submissionsArg.filter((element) => element.result === "AC"); return ac[0];};/** * 代表的な提出を返す * 1. 最後にACした提出 * 2. 最後の提出 * 3. undefined */const parseRepresentativeSubmission = (submissionsArg) => { const ac = submissionsArg.filter((element) => element.result === "AC"); const nonAC = submissionsArg.filter((element) => element.result !== "AC"); if (ac.length > 0) return ac.slice(-1)[0]; if (nonAC.length > 0) return nonAC.slice(-1)[0]; return undefined;};/** * 提出をパースして情報を返す * 対象: コンテスト前,中,後の提出 別コンテストの同じ問題への提出 * 返す情報: 得点が最大の提出 最初のACの提出 代表的な提出 ペナルティ数 */const analyzeSubmissions = (submissionsArg) => { const submissions = submissionsArg.filter((element) => element.problem_id === taskID); const beforeContest = submissions.filter((element) => element.contest_id === contestID && element.epoch_second < startTime.unix()); const duringContest = submissions.filter((element) => element.contest_id === contestID && element.epoch_second >= startTime.unix() && element.epoch_second < endTime.unix()); const afterContest = submissions.filter((element) => element.contest_id === contestID && element.epoch_second >= endTime.unix()); const anotherContest = submissions.filter((element) => element.contest_id !== contestID); return { before: { maxScore: parseMaxScore(beforeContest), firstAc: parseFirstAcceptedTime(beforeContest), representative: parseRepresentativeSubmission(beforeContest), }, during: { maxScore: parseMaxScore(duringContest), firstAc: parseFirstAcceptedTime(duringContest), representative: parseRepresentativeSubmission(duringContest), penalties: parsePenalties(duringContest), }, after: { maxScore: parseMaxScore(afterContest), firstAc: parseFirstAcceptedTime(afterContest), representative: parseRepresentativeSubmission(afterContest), }, another: { maxScore: parseMaxScore(anotherContest), firstAc: parseFirstAcceptedTime(anotherContest), representative: parseRepresentativeSubmission(anotherContest), }, };};/** * 提出状況を表すラベルを生成 */const generateStatusLabel = (submission, type) => { if (submission === undefined) { return ""; } const isAC = submission.result === "AC"; let className = ""; switch (type) { case "before": className = "label-primary"; break; case "during": className = isAC ? "label-success" : "label-warning"; break; case "after": className = isAC ? "label-success-after-contest" : "label-warning-after-contest"; break; case "another": className = "label-default"; break; } let content = ""; switch (type) { case "before": content = "コンテスト前の提出"; break; case "during": content = "コンテスト中の提出"; break; case "after": content = "コンテスト後の提出"; break; case "another": content = "別コンテストの同じ問題への提出"; break; } const href = `https://atcoder.jp/contests/${submission.contest_id}/submissions/${submission.id}`; return `<span class="label ${className}" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="${content}"> <a class="label-status-a" href=${href}>${submission.result}</a> </span> `;};/** * ペナルティ数を表示 */const generatePenaltiesCount = (penalties) => { if (penalties <= 0) { return ""; } const content = "コンテスト中のペナルティ数"; return `<span data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="${content}"class="difficulty-red" style='font-weight: bold; font-size: x-small;'> (${penalties.toString()}) </span>`;};/** * 最初のACの時間を表示 */const generateFirstAcTime = (submission) => { if (submission === undefined) { return ""; } const content = "提出時間"; const href = `https://atcoder.jp/contests/${submission.contest_id}/submissions/${submission.id}`; const elapsed = submission.epoch_second - startTime.unix(); const elapsedSeconds = elapsed % 60; const elapsedMinutes = Math.trunc(elapsed / 60); return `<span data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="${content}"> <a class="difficulty-orange" style='font-weight: bold; font-size: x-small;' href=${href}> ${elapsedMinutes}:${elapsedSeconds} </a> </span>`;};/** * マラソン用に得点を表示するスパンを生成 */const generateScoreSpan = (submission, type) => { if (submission === undefined) { return ""; } // マラソン用を考えているのでとりあえず1万点未満は表示しない if (submission.point < 10000) { return ""; } let className = ""; switch (type) { case "before": className = "difficulty-blue"; break; case "during": className = "difficulty-green"; break; case "after": className = "difficulty-yellow"; break; case "another": className = "difficulty-grey"; break; } let content = ""; switch (type) { case "before": content = "コンテスト前の提出"; break; case "during": content = "コンテスト中の提出"; break; case "after": content = "コンテスト後の提出"; break; case "another": content = "別コンテストの同じ問題への提出"; break; } const href = `https://atcoder.jp/contests/${submission.contest_id}/submissions/${submission.id}`; return `<span data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="${content}"> <a class="${className}" style='font-weight: bold;' href=${href}> ${submission.point} </a> </span> `;};/** * 色付け対象の要素の配列を取得する * * 個別の問題ページのタイトル * * 問題へのリンク * * 解説ページのH3の問題名 */const getElementsColorizable = () => { const elementsColorizable = []; // 問題ページのタイトル if (pageType === "task") { const element = document.getElementsByClassName("h2")[0]; if (element) { elementsColorizable.push({ element, taskID, big: true }); } } // aタグ要素 問題ページ、提出ページ等のリンクを想定 const aTagsRaw = document.getElementsByTagName("a"); let aTagsArray = Array.prototype.slice.call(aTagsRaw); // 問題ページの一番左の要素は除く 見た目の問題です aTagsArray = aTagsArray.filter((element) => !((pageType === "tasks" || pageType === "score") && !element.parentElement?.previousElementSibling)); // 左上の日本語/英語切り替えリンクは除く aTagsArray = aTagsArray.filter((element) => !element.href.includes("?lang=")); // 解説ページの問題名の右のリンクは除く aTagsArray = aTagsArray.filter((element) => !(pageType === "editorial" && element.children[0]?.classList.contains("glyphicon-new-window"))); const aTagsConverted = aTagsArray.map((element) => { const url = parseURL(element.href); const taskIDFromURL = (url[url.length - 2] ?? "") === "tasks" ? url[url.length - 1] ?? "" : ""; // 個別の解説ページではbig const big = element.parentElement?.tagName.includes("H2") ?? false; // Comfortable AtCoderのドロップダウンではafterbegin const afterbegin = element.parentElement?.parentElement?.classList.contains("dropdown-menu") ?? false; return { element, taskID: taskIDFromURL, big, afterbegin }; }); elementsColorizable.push(...aTagsConverted); // h3タグ要素 解説ページの問題名を想定 const h3TagsRaw = document.getElementsByTagName("h3"); const h3TagsArray = Array.prototype.slice.call(h3TagsRaw); const h3TagsConverted = h3TagsArray.map((element) => { const url = parseURL(element.getElementsByTagName("a")[0]?.href ?? ""); const taskIDFromURL = (url[url.length - 2] ?? "") === "tasks" ? url[url.length - 1] ?? "" : ""; return { element, taskID: taskIDFromURL, big: true, afterbegin: true }; }); // FIXME: 別ユーザースクリプトが指定した要素を色付けする機能 // 指定したクラスがあれば対象とすることを考えている // ユーザースクリプトの実行順はユーザースクリプトマネージャーの設定で変更可能 elementsColorizable.push(...h3TagsConverted); return elementsColorizable;};/** * 問題ステータス(実行時間制限とメモリ制限が書かれた部分)のHTMLオブジェクトを取得 */const getElementOfProblemStatus = () => { if (pageType !== "task") return undefined; const psRaw = document ?.getElementById("main-container") ?.getElementsByTagName("p"); const ps = Array.prototype.slice.call(psRaw); if (!psRaw) return undefined; const problemStatuses = ps.filter((p) => { return (p.textContent?.includes("メモリ制限") || p.textContent?.includes("Memory Limit")); }); return problemStatuses[0];};/** 常設コンテストID一覧 */const permanentContestIDs = [ "practice", "APG4b", "abs", "practice2", "typical90", "math-and-algorithm", "tessoku-book",];// FIXME: FIXME: Problemsでデータ取れなかったらコンテストが終了していない判定で良さそう/** * 開いているページのコンテストが終了していればtrue \ * 例外処理として以下の場合もtrueを返す * * コンテストが常設コンテスト * * コンテストのページ以外にいる <https://atcoder.jp/contests/*> */var isContestOver = () => { if (!(URL[3] === "contests" && URL.length >= 5)) return true; if (permanentContestIDs.includes(contestID)) return true; return Date.now() > endTime.valueOf();};/** * コンテストページ <https://atcoder.jp/contests/*> の処理 \ * メインの処理 */const contestPageProcess = async () => { // コンテスト終了前は不要なので無効化する if (!isContestOver()) return; // FIXME: ダークテーマ対応 GM_addStyle(css); /** 問題一覧取得 */ // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/ban-ts-comment // @ts-ignore const problems = await getProblems(); /** 難易度取得 */ const problemModels = addTypical90Difficulty( // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/ban-ts-comment // @ts-ignore await getEstimatedDifficulties(), problems); // FIXME: PAST対応 // FIXME: JOI非公式難易度表対応 /** 提出状況取得 */ // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/ban-ts-comment // @ts-ignore const submissions = await getSubmissions(userScreenName); // 色付け対象の要素の配列を取得する // 難易度が無いものを除く const elementsColorizable = getElementsColorizable().filter((element) => element.taskID in problemModels); // 問題ステータス(個別の問題ページの実行時間制限とメモリ制限が書かれた部分)を取得する const elementProblemStatus = getElementOfProblemStatus(); /** * 色付け処理を実行する */ const colorizeElement = () => { // 問題見出し、問題リンクを色付け elementsColorizable.forEach((element) => { const model = problemModels[element.taskID]; // 難易度がUnavailableならばdifficultyプロパティが無い // difficultyの値をNaNとする const difficulty = clipDifficulty(model?.difficulty ?? NaN); // 色付け if (!Number.isNaN(difficulty)) { const color = getRatingColorClass(difficulty); // eslint-disable-next-line no-param-reassign element.element.classList.add(color); } else { element.element.classList.add("difficulty-unavailable"); } // 🧪追加 if (model?.is_experimental) { element.element.insertAdjacentText("afterbegin", "🧪"); } // ◒難易度円追加 element.element.insertAdjacentHTML(element.afterbegin ? "afterbegin" : "beforebegin", difficultyCircle(difficulty, element.big, model?.extra_difficulty)); }); // 個別の問題ページのところに難易度等情報を追加 if (elementProblemStatus) { // 難易度の値を表示する // 難易度推定の対象外なら、この値はundefined const model = problemModels[taskID]; // 難易度がUnavailableのときはdifficultyの値をNaNとする // 難易度がUnavailableならばdifficultyプロパティが無い const difficulty = clipDifficulty(model?.difficulty ?? NaN); // 色付け let className = ""; if (difficulty) { className = getRatingColorClass(difficulty); } else if (model) { className = "difficulty-unavailable"; } else { className = ""; } // Difficultyの値設定 let value = ""; if (difficulty) { value = difficulty.toString(); } else if (model) { value = "Unavailable"; } else { value = "None"; } // 🧪追加 const experimentalText = model?.is_experimental ? "🧪" : ""; const content = `${experimentalText}${value}`; elementProblemStatus.insertAdjacentHTML("beforeend", ` / Difficulty: <span style='font-weight: bold;' class="${className}">${content}</span>`); /** この問題への提出 提出時間ソート済みと想定 */ const thisTaskSubmissions = submissions.filter((element) => element.problem_id === taskID); const analyze = analyzeSubmissions(thisTaskSubmissions); // コンテスト前中後外の提出状況 コンテスト中の解答時間とペナルティ数を表示する let statuesHTML = ""; statuesHTML += generateStatusLabel(analyze.before.representative, "before"); statuesHTML += generateStatusLabel(analyze.during.representative, "during"); statuesHTML += generateStatusLabel(analyze.after.representative, "after"); statuesHTML += generateStatusLabel(analyze.another.representative, "another"); statuesHTML += generatePenaltiesCount(analyze.during.penalties); statuesHTML += generateFirstAcTime(analyze.during.firstAc); if (statuesHTML.length > 0) { elementProblemStatus.insertAdjacentHTML("beforeend", ` / Status: ${statuesHTML}`); } // コンテスト前中後外の1万点以上の最大得点を表示する // NOTE: マラソン用のため、1万点以上とした let scoresHTML = ""; scoresHTML += generateScoreSpan(analyze.before.maxScore, "before"); scoresHTML += generateScoreSpan(analyze.during.maxScore, "during"); scoresHTML += generateScoreSpan(analyze.after.maxScore, "after"); scoresHTML += generateScoreSpan(analyze.another.maxScore, "another"); if (scoresHTML.length > 0) { elementProblemStatus.insertAdjacentHTML("beforeend", ` / Scores: ${scoresHTML}`); } } // bootstrap3のtooltipを有効化 難易度円の値を表示するtooltip // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/ban-ts-comment // @ts-ignore // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-unsafe-member-access, @typescript-eslint/no-unsafe-call, no-undef $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip(); }; // 色付け処理実行 if (!GM_getValue(hideDifficultyID, false)) { // 設定 ネタバレ防止がOFFなら何もせず実行 colorizeElement(); } else { // 設定 ネタバレ防止がONなら // ページ上部にボタンを追加 押すと色付け処理が実行される const place = document.getElementsByTagName("h2")[0] ?? document.getElementsByClassName("h2")[0] ?? undefined; if (place) { place.insertAdjacentHTML("beforebegin", `<input type="button" id="${hideDifficultyID}" class="btn btn-info" value="Show Difficulty" />`); const button = document.getElementById(hideDifficultyID); if (button) { button.addEventListener("click", () => { button.style.display = "none"; colorizeElement(); }); } } }};/** * 設定ページ <https://atcoder.jp/settings> の処理 \ * 設定ボタンを追加する */const settingPageProcess = () => { const insertion = document.getElementsByClassName("form-horizontal")[0]; if (insertion === undefined) return; insertion.insertAdjacentHTML("afterend", html); // 設定 ネタバレ防止のチェックボックスの読み込み 切り替え 保存処理を追加 const hideDifficultyChechbox = document.getElementById(hideDifficultyID); if (hideDifficultyChechbox && hideDifficultyChechbox instanceof HTMLInputElement) { hideDifficultyChechbox.checked = GM_getValue(hideDifficultyID, false); hideDifficultyChechbox.addEventListener("change", () => { GM_setValue(hideDifficultyID, hideDifficultyChechbox.checked); }); }};/** * 最初に実行される部分 \ * 共通の処理を実行した後ページごとの処理を実行する */(async () => { // 共通の処理 backwardCompatibleProcessing(); // ページ別の処理 if (URL[3] === "contests" && URL.length >= 5) { await contestPageProcess(); } if (URL[3] === "settings" && URL.length === 4) { settingPageProcess(); }})().catch((error) => { // eslint-disable-next-line no-console console.error("[AtCoderDifficultyDisplay]", error);});

FAQs

Is AtCoder better than Codeforces? ›

Is AtCoder better than Codeforces? AtCoders problems give a new skillset to the coders. The questions are more attractive than Codeforces, and contests are held every week with high quality.

What is AtCoder? ›

AtCoder is a programming contest website based in Japan.

Who is the No 1 coder in Codeforces? ›

Z0RR0's blog
RankHandleFollower
1.tourist14082
2.Petr6430
3.amiya4202
4.rajat16033074
157 more rows

Is 1600 on Codeforces good? ›

You can pick a contest that you haven't seen any of its problems, do a virtual contest, and check your score at this site. You should type contest number, score, and penalty if you did an educational cf virtual contest. Set rating to 1600, and if the rating increase is +, that means you did well.

What is Kyu and Dan in AtCoder? ›

Kyu is literally "level" and Dan can be seen as "rank". They're levels in Go (and several other Asian activities), like how people get chess titles on Codeforces.

Can we use AtCoder library in codeforces? ›

Of course, this library is installed on the AtCoder server, and you can use it in our contests.

Where is AtCoder from? ›

Based in Japan, AtCoder offers online programming contests on a weekly basis. The contests are offered in Japanese and English. As of 2020, it is one of the most popular platforms of its kind.

Is Codeforces harder than leetcode? ›

CodeForces is superior to Leetcode because the problems involve much greater depth and use of algorithms.

Who is the greatest coder of all time? ›

Top 10 most famous computer programmers of all time
 • Bill Gates. ...
 • Steve Jobs. ...
 • Linus Torvalds. ...
 • Mark Zuckerberg. ...
 • Guido van Rossum. ...
 • Bjarne Stroustrup. ...
 • Tim Berners-Lee. ...
 • Dennis Ritchie. American computer scientist Dennis Ritchie was instrumental in creating the Unix operating system and the C programming language.
Feb 4, 2023

How hard is it to get red on Codeforces? ›

It is possible only for very experienced user. In order to know about newcomers it looks reasonably to drop out all profiles who became blue at the very first contest and reached red points more quickly than tourist :-) There are only 784 users who fit these conditions.

What is Codeforces salary? ›

Average annual salary in CodeForce is INR 28.8 lakhs .

Can I master DSA in 3 months? ›

How long does it take to learn DSA? DSA requires a significant investment of time and effort. It can take you anywhere from 4-8 months to truly master it. The important thing is to put in the time and effort.

What does Kyū mean in Japanese? ›

Kyū (Japanese: 級, [kʲɯː]) is a Japanese term used in modern martial arts as well as in tea ceremony, flower arranging, Go, shogi, academic tests and other similar activities to designate various grades, levels or degrees of proficiency or experience.

Does Kyu mean 9? ›

The number 9 is pronounced 'ku' (also 'kyu'), and 'ku' also means suffering.

What is AtCoder heuristic? ›

About AtCoder Heuristic Contest(AHC)

Unlike algorithm contests such as ABC/ARC/AGC, the goal is to create a better solution to a problem for which it is difficult to find the optimal solution. For examples of problems, see past contests of similar format.

Is Python good for Codeforces? ›

Python is a great programming language: simple, expressive, compact. In Codeforces, Python is often the best choice for Div 2 A and B problems.

What is 1487D Codeforces? ›

Problem - 1487D - Codeforces. A Pythagorean triple is a triple of integer numbers (a,b,c) such that it is possible to form a right triangle with the lengths of the first cathetus, the second cathetus and the hypotenuse equal to a, b and c, respectively. An example of the Pythagorean triple is (3,4,5).

What is 1676C Codeforces? ›

Problem - 1676C - Codeforces. You are given n words of equal length m, consisting of lowercase Latin alphabet letters. The i-th word is denoted si. In one move you can choose any position in any single word and change the letter at that position to the previous or next letter in alphabetical order.

Who owns Atcoder? ›

1 Team Member
NameTitle
Naohiro TakahashiChief Executive Officer

What is USACO guide? ›

The USACO Guide provides a comprehensive, organized roadmap carefully designed and crafted for USACO contestants – available to everyone, for free.

Can we use AtCoder library in Codeforces? ›

Of course, this library is installed on the AtCoder server, and you can use it in our contests.

Which editor is best for competitive programming Codeforces? ›

CP Editor is Fast written in Native C++ (Qt), Cross-platform (works everywhere), and has all basic features that a competitive programmer needs from an editor.

Who is the best competitive coder in the world? ›

Petr Mitrichev is a Competitive Programmer from Russia and have studied at Moscow State University. He works at Google as of 2021 on Google Search Engine. Petr is one of the original Competitive Programmers who demonstrated consistent performance. He has won all Major Competitive Programming contest at some point.

Who is the top Python coder in Codeforces? ›

As of December 2022, Gennady is the highest-rated programmer on CodeChef, Topcoder, AtCoder and HackerRank. In January 2022, he achieved a historic rating of 3979 on Codeforces, becoming the first to break the 3900 barrier.

Who has solved most problems on Codeforces? ›

2- The maximum number of unsuccessful submissions before getting a problem accept in a contests is 81, made by shahbox in Codeforces Beta Round 44 (Div. 2): standings 518th place. 3- The user who solved the maximum number of problems during all Codeforces contests is Egor, he solved 453 problems.

Is Codeforces enough for ICPC? ›

Codeforces rounds are shorter than the ICPC world finals (40-50% the time of ICPC contests). Yet, the ICPC world finals is not equivalent to 2 Codeforces rounds. It wouldn't have 2 As, 2 Bs, and so on. So, an ICPC contestant will need a relatively different level of stamina than the one needed in Codeforces rounds.

Which is tougher Codeforces or codechef? ›

Codechef organises a 10 day long contest (good for beginners), Codeforces doesn't. I personally feel codechef is better for beginners to practise as the have a lot of problems sorted according to difficulty level. And also as @bansal1232 said codechef organises one of the largest competition of the world ACM_ICPC.

Which coder has highest salary? ›

Highest Paying Programming Jobs
 • Full-Stack Developer. Source: QAwithExperts. ...
 • Cloud Architect. Source: TechTarget. ...
 • Data Scientist. ...
 • Machine Learning Engineer. ...
 • Database Developer. ...
 • IT Specialist. ...
 • DevOps Engineer. ...
 • AI Engineer.
May 19, 2023

What is the highest coder salary? ›

Highest salary that a Coder can earn is ₹10.0 Lakhs per year (₹83.3k per month).

What is the hardest coding competition? ›

1) The ACM-ICPC International Collegiate Programming Contest

The contest fosters creativity, teamwork, and innovation in building new software programs, and enables students to test their ability to perform under pressure. Quite simply, it is the oldest, largest, and most prestigious programming contest in the world.

What is the highest salary in Python code? ›

Python Developer salary in India ranges between ₹ 1.4 Lakhs to ₹ 9.0 Lakhs with an average annual salary of ₹ 4.0 Lakhs.

What is the highest paid Python programmer? ›

High Paying Python Engineer Jobs
 • Python Consultant. ...
 • Perl Python Developer. ...
 • Python Developer. ...
 • Python Django Developer. ...
 • Python Programmer. ...
 • Python Backend Developer. Salary range: $96,000-$128,500 per year. ...
 • Django Developer. Salary range: $120,000-$125,500 per year. ...
 • Python Web Developer. Salary range: $93,000-$93,500 per year.

Is CodeForces harder than leetcode? ›

CodeForces is superior to Leetcode because the problems involve much greater depth and use of algorithms.

Videos

1. AtCoder Grand Contest 047 (my round!)
(Errichto 2)
2. CopyCopyCopyCopyCopy || Codeforces || Practice Problem || Solution Explain
(CodeLuv )
3. (Hard) Atcoder Grand Contest 35
(Errichto 2)
4. AtCoder Regular Contest 111 Livesolve [A-D]
(Nikita Skybytskyi)
5. Solving a 1700 difficulty problem live on codeforces
(gagan nagpal)
6. Atcoder begineer contest 235 virtual participation.
(ARGHYADEEP MANDAL)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 05/10/2023

Views: 6199

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.